4.4 Husorden – præsentation

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN BOESVANG.

EN HUSORDEN KAN LET BLIVE OPFATTET SOM ET “NEJ” REGLEMENT.

DET ER IKKE TANKEN.

I BOESVANG  ER VI 47 BOLIGER.

DET ER VEL NÆRMEST SOM ET LILLE SAMFUND, HVOR ALLE ER FORSKELLIGE, HAR FORSKELLIGE FORVENTNINGER OG KRAV TIL AT BO.

VI SKAL KUNNE FUNGERE SAMMEN, OG DET ER DERFOR NØDVENDIGT MED NOGLE REGLER OG RETNINGSLINIER, SOM KAN VÆRE TIL AT SKABE ET GODT KLIMA, SAMT TRYGHED OG TILFREDSHED IBLANDT BOESANGS EJERE.

DET ER I VORES FÆLLES INTERESSE, AT VORE EJENDOMME OG FRIAREALER HOLDES I EN PÆN STAND- DELS FORDI VI ALLE GERNE VIL HAVE NOGET PÆNT AT SE PÅ, OG DELS FOR AT HOLDE OMKOSTNINGERNE TIL VEDLIGEHOLDELSE NEDE.

FOR AT KUNNE FUNGERE GODT SAMMEN MED DE EJERE DER BOR OMKRING OS, ER DET VIGTIGT, AT ALLE BESTRÆBER SIG PÅ AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN OG FORSØGER AT UNDGÅ KONFLIKTER.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

2016