4.3 Interne procedurer

170909 Foreningens rykkerprocedure er:

  • 10 dage efter forfaldsdag rykkes 1. gang, og der givers en ny frist på 10 dage.
  • Efter 10 dage forsøger administrationen at kontakte ejeren telefonisk.
  • 35 dage efter forfald rykkes 2. gang og der tilskrives et rykkergebyr på kr. 200.-. Ny betalingsfrist er 10 dage.
  • 3. rykker fremsendes anbefalet og der tilskrives et rykkergebyr på kr. 300.-. Ny betalingsfrist er 8 dage fra modtagelse. Der informeres om at sagen nu overdrages til vor advokat, og at omkostningerne vedrørende inddrivelse pålægges ejeren.
  • Senest 60 dage efter forfald sendes fordringen til vores advokat.

Vedtaget af bestyrelsen 17/9 2009.