4.0 Bestyrelse & vedtægter m.m.

Post Navn Mail Telefonnr.
Formand Verner Christoffersen  tvc@os.dk 5352 9913
Næstformand Jan Kløve Arpe jan@arpe-partner.dk 2040 3636
Kasserer Gerda Ilsøe gerdailse@gmail.com 2861 7864
Sekretær Anders Brandborg anders.brandborg@gmail.com 6083 1930
Bestyrelsesmedlem Børge Lorentzen ibfrisk@gmail.com 3253 8487
Bestyrelsesmedlem Linda Firlings linda.firlings@mail.dk 5250 6509
Suppleant Dan Ostenkrüger oste@paradis.dk 6071 9695
Suppleant Henrik Jørgensen Hejoe35@gmail.com 5695 8496
Intern revisor Janni Ostenkrüger oste@paradis.dk 4466 9409

Breve til foreningen skal sendes til formand:

Verner Christoffersen
Havevej 27
2970 Hørsholm